Písek do pískové filtrace pro váš bazén

Dbát o čistotu náplně zahradních a vnitřních bazénů je základ pro jejich bezpečné využívání. Voda je totiž životodárné médium, základní chemickou látkou potřebnou pro život a rozmnožování bakterií, virů, a dalších mikroorganismů, jejichž přemnožení vede k její kontaminaci. Stává se pak nezpůsobilou jak pro koupání, tak i pro hygienické účely a pochopitelně se to týká i té pitné.

awua

Princip očisty mechanickým způsobem

Využívání bazénů je podmíněno dostatečnou péčí o kvalitu vody. Ta je zajišťována několika způsoby, nejčastěji vzájemnou kombinací mechanických a chemických procedur. Tím základním mechanismem je filtrace, zařízení poháněné vodním čerpadlem, které vodu vhání do filtrační nádoby, kde se zachycují nečistoty, a odkud dále uzavřeným okruhem putuje zpět do nádrže.

V zásadě by mělo platit, že vhodně dimenzovaná filtrace pracuje tak, že během jednoho denního cyklu 24 hodin prožene skrze filtrační náplň celý objem nádrže. Mnozí odborníci doporučují instalovat do bazénu pomocné prvky, jako je např. fontána nebo protiproud či malý vodopád, které brání vzniku zónám s příliš stojatou vodou. Tím se docílí aktivní podpory cirkulace a lepší kvality vody.

Filtrační náplně je nutné alespoň jednou za tři dny propláchnout vodou a zbavit je usazenin, stejně tak se to týká přechodových žlábků, odpadních nádob a přepadových hran. Písek do pískové filtracevšak nedokáže zachytit úplně všechny nánosy nečistot, ty se usazují na stěnách a na dně a měli bychom je pravidelně čistit bazénovým vysavačem.

kruh

Kdy dopouštět vodu

Žádný bazén není ideálně čistý pouze s pomocí filtrace a bazénové chemie. V průběhu koupací sezóny, kdy do vody vstupujeme několikrát za den, se v ní usazují šupinky kůže, kožní maz, drobné nečistoty, které na těle a chodidlech ulpí před vstupem do vody, museli bychom být sami sterilní a mít nádrž ve sterilní zóně, což v praxi samozřejmě nelze provést.
Po určité době se tedy musí doplnit voda čistá. Odborníci doporučují přibližně 30 litrů na jednu osobu za den, to je u čtyřčlenné rodiny za týden přibližně necelý jeden krychlový metr vody.