Sjednat nebankovní hypotéku je možné i bez nahlížení do registru dlužníků

Hypoteční úvěry můžeme rozdělit podle několika kritérií. Tím nejznámějším je rozlišení bankovních hypoték a nebankovních hypoték bez registru. Budeme-li oba typy poskytovatelů hrubě porovnávat, zpravidla bývají bankovní služby levnější (mírně nižší úrokové sazby), ale po klientovi je vyžadována celá řada dokladů a potvrzení, mimo jiné i prokazatelná bezdlužnost bez záznamu v registrech dlužníků. Nebankovní společnosti poskytnou úvěr i bez nahlížení do registrů, ovšem míru vyššího rizika, kterou tím pádem podstupují, vyvažují vyššími úroky. V zásadě platí jednoduchá matematika: Čím je klient prověřenější, spolehlivější, tím menší riziko půjčit mu peníze, aby se věřiteli navrátily. A tím pádem je možné mu více ulevit na splátkách a celkové dlužné částce.
klíče od domu.jpg

Registry dlužníků

Registry dlužníků (existuje jich více) jsou různé databáze, provozované a evidované na nonstop běžících serverech, většinou přístupných online 24 hodin denně. Vkládají se do nich údaje o veškerých dluzích, které kdy měl klient u mnoha bankovních, nebo nebankovních subjektů. Jedná se tedy o jakousi soupisku všech neuhrazených pohledávek, resp. uhrazených po lhůtě splatnosti. Co to znamená pro instituce a jejich klienty?

Instituce, především banky, se tímto způsobem chrání vůči neplatičům. Jestliže totiž potenciální zájemce požádá o bankovní (případně nebankovní) úvěr, a má-li v registru nějaký negativní záznam, může mu být žádost o úvěr dokonce zamítnuta.

Nejvyužívanější a nejvíce známý registr je tzv. SOLUS. Jedná se o registr Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů. Mají do něj přístup všechny banky, některé nebankovní společnosti, ale také telekomunikační firmy, nebo dodavatelé a distributoři energií. Stačí tedy pouhá prodleva, nebo jediný drobný dluh např. ohledně telefonního paušálu, a můžete v SOLUSu mít záznam.
půdorys domu.jpg

Druhý nejznámější registr je Centrální registr úvěrů (CRÚ), zavedený Českou národní bankou. Do tohoto registru mají přístup všechny banky. K dalším známým registrům operujícím na území ČR patří např. Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB), anebo Czech Banking Credit Bureau (CBCB).