Jak často měníte pneumatiky

Na životnost pneumatik má vliv celá řada faktorů

Provozní tlak – podhuštěné nebo naopak příliš natlakované duše uvnitř plášťů velice snižují jejich životnost. Řiďte se výrobcem vašeho vozu, který v servisní knížce doporučuje udržovat tlak na hodnotách, jež odpovídají hmotnosti vozu, případně zvýšené zátěži v podobě nákladu. Dlouhodobý provoz s nevhodným tlakem vede k rychlejší únavě materiálu a zkrácení doby použití až o jednu třetinu.
zničená pneumatika

Teplota vzduchu okolí – nesporný vliv má i teplota venkovního ovzduší, ideální je samozřejmě kolem 20 stupňů, což je v našem zeměpisném pásmu od jara do podzimu. Výhodou je samozřejmě možnost garážování ve vytápěných prostorách a možnost parkovat s vozidlem ve stínu v době letních extrémních veder. Čím vyšší teplota vzduchu, tím vyšší tlak, naopak teploty pod nulou urychlují degradaci pryžové směsi.
hromada pneumatik

Otáčení kol – čím vyšší rychlostí jezdíte, tím dochází k většímu valivému odporu a opotřebení. Podle většiny výrobců je i přes řadu technických inovací většina pneumatik vyráběna s životností kolem 10 let. V praxi to však bývá ošidné, neboť již po pěti letech se údajně mění složení pryže a pneumatiky se mohou stát nebezpečnými. Zimní gumy přestávají na silnici „lepit“, jsou méně přilnavé, podobně to platí i u letních tvrdších gum. Tyto informace však nejsou stoprocentně podložené a někteří výrobci tvrdí, že životnost bývá mnohem delší.
vzorky pneumatiky

Stáří – na webu se objevují různé odborné i laické diskuse o používání pneumatik vzhledem k jejich stáří. Původně byla lhůta 4 – 5 let jistým maximem, do kdy byl provoz na těchto gumách bezpečný. Před několika lety však zveřejnila společnost Bridgestone, že jde o mýtus, a že trvanlivost výrobků je ve skutečnosti mnohem delší (záleží pochopitelně na kilometrovém nájezdu a na sjetí vzorku). Jestliže jezdíte denně pouze do zaměstnání několik kilometrů, a ročně ujedete zhruba 15 tisíc km, životnost je opravdu původně uváděných 10 let. Zajímavý byl důvod, proč firma tento článek uveřejnila, šlo totiž o to, že zákazníci chtěli kupovat pouze pneu vyrobené v uvedeném roce a dva roky skladované výrobky nikdo nechtěl. Starší gumy se tak hromadily ve skladových prostorách a nešly na odbyt.